Military Life

Projekt Military LIFE for Nature

Společnost Česká krajina je zapojena do projektu Military LIFE for Nature, jehož hlavním účelem je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu. Projekt, který vede spolek Beleco, má zajistit po dobu následujících pěti let péči o přírodu v bývalých vojenských územích, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími.

Tato území vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při jejím výcviku. V dnešních podmínkách, kdy armáda z těchto území odešla, je třeba nahradit tento způsob jinými přístupy. Tyto různé přístupy budou ukázány na pěti lokalitách chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000.

Dvě z těchto pěti lokalit se nacházejí v Národním parku Podyjí. Jde o Havranická vřesoviště a Mašovickou střelnici. O obě pečuje společnost Česká krajina formou pastvy divokých koní dovezených z anglického Exmooru. Pastva vede postupně k odstranění agresivních druhů a náletových dřeviny a udržení vhodných podmínek pro vzácné rostliny a motýly, kteří žijí jen na několika málo místech v České republice.

Česká krajina se svými zkušenostmi z pastvy velkých kopytníků na rozsáhlých plochách v bývalém vojenském prostoru Milovice má na starosti pastvu divokých koní také v obou lokalitách v Národním parku Podyjí.

Dalšími partnery projektu jsou i Wetland, který má na dalších třech územích na starost odstraňování dřevin, ať už pomocí těžké techniky nebo jiných metod, a Ministerstvo životního prostředí.

 

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.