Spalování biomasy může mít negativní vliv na přírodu, varovala Evropská agentura pro životní prostředí

2013 - 07 - 19
Spalování biomasy může mít negativní vliv na přírodu, varovala Evropská agentura pro životní prostředí

Biomasa sice patří mezi takzvané zelené zdroje energie, její využívání však může mít negativní vliv na přírodu. Ve své studii na to upozornila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Podle jejích závěrů především současný způsob pěstování energetických plodin není šetrný k životnímu prostředí. „S používáním biomasy je spojena řada rizik. Zejména pěstování některých druhů energetických plodin může mít pro krajinu negativní důsledky,“ komentoval závěry studie Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Studie upozorňuje, že se při pěstování energetických plodin zvyšují rizika eroze půdy a snižuje se schopnost krajiny zadržovat vodu, čímž roste riziko povodní. Navíc dochází k omezování biodiverzity především u polních ptáků. Podle autorů dokumentu dochází kvůli intenzivnímu využívání tohoto obnovitelného zdroje energie ke zvyšování tlaku na půdu, lesy a vodní zdroje.

Ekonomický tlak na pěstování energetických plodin rovněž může vést k růstu emisí skleníkových plynů způsobujících globální oteplování. Zemědělsky využívaná půda totiž váže méně uhlíku, než lesy nebo přírodní louky. Podle závěrů studie Global Carbon Project (2012) připadá 10 procent celosvětových emisí skleníkových plynů v období v letech 2002-2011 právě na rozšiřování zemědělské půdy. Jedním z důvodů odlesňování je přitom potřeba získat novou půdu pro energetické plodiny. Dalším rizikem, které souvisí s pěstováním biomasy pro energetické účely, je podle zprávy EEA i řady vědeckých studií z posledních let šíření nebezpečných, invazivních druhů rostlin.

Spalování biomasy vede rovněž k emisím jemných prachových částic, které představují riziko pro zdraví lidí. Již starší studie z Německa upozornily na to, že v oblastech, kde došlo k nahrazení zemního plynu dotovaným spalováním biomasy, vzrostlo znečištění ovzduší.

„Některé oblasti České republiky drží smutné rekordy v dopadech znečištění ovzduší na zdraví lidí, především dětí. Proto by se k podpoře spalování biomasy mělo přistupovat maximálně opatrně,“ doplnil Dalibor Dostál.

Právě kvůli dotování biomasy jako obnovitelného zdroje energie dochází v České republice k situacím, kdy jsou moderní plynové kotelny, které neprodukují prakticky žádné prachové částice, nahrazovány spalovnami biomasy. Ty znečišťují ovzduší jednak při samotné výrobě tepla či elektřiny, negativní dopady má ale i doprava biomasy na místo využití. Například spuštění spalovny na biomasu v Kutné Hoře přivedlo do města podle odhadů místních aktivistů další tři až čtyři tisíce kamionů ročně.

Studie EEA představená pod názvem „Energy from biomass can have negative side-effects – EEA study“ je přístupná zde.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.