V Česku vznikne „Noemova archa“ ohrožených druhů

2011 - 12 - 16
V Česku vznikne „Noemova archa“ ohrožených druhů

Ohrožené druhy rostlin a zvířat získají v Česku další zázemí, které jim pomůže k přežití. Ochranářská společnost Česká krajina začíná pracovat na svém klíčovém projektu Národního centra biodiverzity, které by mělo být jakousi „Noemovou archou“ tuzemských ohrožených druhů.

Národní centrum biodiverzity bude nestátní přírodní rezervací, která by měla poskytnout útočiště velké části ohrožených druhů. „Chránit zvířata v jejich přirozeném prostředí je nejefektivnějším způsobem, jak je zachovat pro budoucí generace,“ říká Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina. Projekt využívá zkušeností ze zahraničí, kde jsou nestátní rezervace jednou z klíčových součástí ochrany přírody. Vznikají vykupováním zemědělské půdy, kterou její majitelé neobhospodařují nebo jejíž obdělávání přestává být pro zemědělce rentabilní. Ta se pak přeměňuje na přirozené lesy nebo louky.

Na projektu spolupracuje společnost Česká krajina s odborníky z Biologického centra Akademie věd České republiky, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity.

„Prioritou pro nejbližší léta je pro nás vytvořit dostatečně velkou rezervaci, která by pomohla při ochraně druhů, které jsou nyní v Česku ohrožené,“ konstatoval Dalibor Dostál. Rezervaci nebude tvořit jedno souvislé území, ale mozaika menších oblastí. Celková velikost území by měla být zhruba šestnáct kilometrů čtverečních.

Například v USA zaujímají nestátní rezervace 2,5 procenta povrchu Spojených států, což odpovídá téměř trojnásobku rozlohy České republiky. Pro srovnání, tuzemské čtyři národní parky zaujímají 1,4 procenta rozlohy Česka.

Národní centrum biodiverzity se bude nacházet na jihozápadě České republiky a mělo by pomoci rozšířit unikátní přírodní celek tvořený Národním parkem a chráněnou krajinnou oblastí Šumava.

Kromě ochrany ohrožených druhů bude Národní centrum biodiverzity poskytovat také další ekosystémové služby. Nové lesy budou fungovat jako přirozená ochrana před povodněmi a navíc budou pohlcovat oxid uhličitý, který patří ke skleníkovým plynům způsobujícím globální změny klimatu.

Druhou částí projektu Národního centra biodiverzity je pomáhat navracet do české přírody druhy, které byly v minulých desetiletích a staletích vyhubeny. Mezi jinými například divoké včely nebo kočky divoké.

V zahraničí jsou projekty zaměřené na návrat druhů vyhubených ve volné přírodě zpět do jejich přirozeného prostředí velmi populární a těší se velké podpoře veřejnosti i sponzorů. V České republice se podařilo v minulosti několik vynikajících reintrodukčních projektů zrealizovat, přesto země v této oblasti celkově poněkud zaostává.

Část projektu věnovaná navracení v přírodě vyhubených druhů do krajiny je na vykupování nezávislá. Vhodným místem pro jejich reintrodukci jsou kromě národních parků a chráněných krajinných oblastí také některé bývalé i současné vojenské újezdy.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.