Zelenější společná zemědělská politika pomůže českému venkovu

2011 - 10 - 31
Zelenější společná zemědělská politika pomůže českému venkovu

Pokud bude společná zemědělská politika po roce 2013 realizovaná tak, jak ji navrhuje Evropská komise, mohla by být přínosem pro český venkov i životní prostředí.

Klade totiž výrazně větší důraz na dlouhodobou udržitelnost zemědělského odvětví ve vztahu k životnímu prostředí. Evropská komise navrhuje vyčlenit 30 procent přímých plateb na postupy, které umožňují šetrné využívání přírodních zdrojů. O třetinu vyšší platby by tak měli dostávat farmáři, kteří pěstují diverzifikované plodiny, uchovávají trvalé pastviny a věnují se ochraně ekologických rezerv a krajiny. Tato opatření jsou přitom jednoduše proveditelná a zároveň účinná.

„Krajina českého venkova výrazně utrpěla v období socialistické éry, kdy došlo v rámci násilné kolektivizace k rozorávání mezí, rušení remízků a dalších krajinných prvků. Důraz na ekologické postupy společné zemědělské politiky by tak mohl přispět k obnově těchto prvků české krajiny, které nejen po staletí vytvářely její neopakovatelný kolorit, ale mají navíc důležitou funkci pro životní prostředí,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

V rámci společné zemědělské politiky by měli farmáři opět dostat možnost vyčlenit z hospodaření sedm procent výměry svých pozemků, což je v intenzivně obdělávané krajině důležité pro řadu druhů rostlin a živočichů závislých na méně intenzivně obdělávané zemědělské krajině.

Návrh zveřejněný Evropskou komisí v současnosti prochází diskusí v členských zemích. Až po schválení definitivního rámce společné zemědělské politiky po roce 2013 bude jasné, zda „zelená“ opatření pro evropské zemědělství zůstanou zachována v navrhovaném rozsahu.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.