Inventura přírody: třetina druhů je ve špatné kondici

2011 - 05 - 04

Velké šelmy, netopýři, sysel obecný. To jsou nejohroženější druhy živočichů v Česku. Vyplývá to z „inventury“ přírody, na které v posledních dvou letech pracovali biologové. Činnost na materiálu odstartoval v roce 2009 tehdejší ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Další zjištění vědců? Nejsou příliš radostná. V nepříznivém stavu se podle nich nachází celá třetina z přibližně osmdesáti tisíc druhů rostlin a živočichů žijících na území České republiky. Mezi stovky vymřelých nebo vymizelých druhů se zařadilo 22 druhů obratlovců, 627 druhů bezobratlých, 84 druhů hub, 27 druhů mechorostů a 118 druhů cévnatých rostlin.

Právě úbytek cévnatých rostlin podle odborníků způsobily především změny v zemědělské krajině ve druhé polovině 20. století. Potíže se netýkají jen druhů, které již vymřely. Ohrožena je celá polovina cévnatých rostlin. Počet kriticky ohrožených druhů se u cévnatých rostlin mezi lety 1979 až 2000 z původního počtu 267 téměř zdvojnásobil.

Mezi vyhynulé se v Česku zařadilo i jedenáct procent denních motýlů. To řadí zemi na čtvrté místo v Evropě po státech Beneluxu. Také u motýlů dochází ke snižování rozšíření u druhů, které v minulosti patřily mezi všeobecně rozšířené.
Vyhubení hrozí také polovině obojživelníků a plazů, v kategorii ohrožených druhů je všech 11 druhů tuzemských plazů a téměř všechny druhy obojživelníků.

Červený seznam ohrožených druhů ptáků v Česku uvádí na svých stránkách dvaapadesát procent ptačích druhů. V zemi přitom hnízdí na dvě stovky druhů ptáků a další desítky druhů zde zimují nebo přelétávají. Mezi savci patří mezi ohrožené téměř dvacet procent druhů. Na předních příčkách ve stupni ohrožení jsou přitom sysel obecný, plch lesní, tchoř stepní, vlk, medvěd a někteří netopýři.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.