Akademie věd se znovu postavila proti kácení na Šumavě

2011 - 04 - 29

Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky včera znovu potvrdila svoje stanovisko z minulého týdne. Vrcholná vědecká instituce se tak opět postavila proti kácení cenných lesů v bezzásahových zónách Národním parku Šumava.

„Národní park Šumava je mimořádná přírodní entita, národního i nadnárodního významu. Tento park by neměl být předmětem předvolebního populismu a především kořistí nejrůznějších majetkových machinací (dřevo, pozemky, výstavba lyžařských areálů atd.). Člověk neumí vytvořit přirozené ekosystémy – to dokážou pouze přírodní procesy. Ponechání určité části území Národního parku přirozenému vývoji je tedy zcela zásadní podmínkou pro jeho další uchování,“ píše se ve stanovisku akademiků.

Podle nich jsou ochrana přírody a přiměřené využívání přírodních zdrojů znakem úrovně kultury jednotlivých národů a nejsou v rozporu s nároky moderní ekonomiky. Zachování přírodních celků i jednotlivostí je podle vědců nutné nejen z důvodů etických a estetických, ale i materiálních.

Neustálé tlaky politiků podle vědců ochraně cenných území škodí. „Permanentní změny ve strategii ochrany a kolísaní v postojích k hlavním problémům v tomto území ohrožuje jeho přírodní hodnoty i principy ochrany přírody. Snahy o manipulaci s porosty v bezzásahové zóně nikdy nepovedou ke vzniku přirozených stanovišť. Takováto činnost představuje pouze plýtvání penězi,“ uvádějí vědci ve svém stanovisku a pokračují: „Naopak, ponechání prvních zón v bezzásahovém režimu jasně ukazuje, že za posledních několik let dochází ke spontánní obnově lesa v místech odumřelých horských smrčin. Také výzkumy biodiverzity ukázaly, že v bezzásahových zónách je biodiverzita největší a nejkvalitnější a naopak na vytěžených holinách dochází k její totální degradaci.“

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa minulý týden zveřejnil, jak bude vypadat další postup v národním parku. Neschválil sice nejradikálnější návrhy současného ředitele parku Jana Stráského, přesto povolil i kácení v některých zónách, které byly dosud v bezzásahovém režimu.

K respektování názoru vědců v národních parcích vyzvala i ochranářská společnost Česká krajina. „Všude ve vyspělých zemích mají v ochraně přírody v národních parcích vědci hlavní slovo. Ani Česká republika by v této oblasti neměla být výjimkou,“ uvedl ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.