Nekácejte nejcennější lesy na Šumavě, apeluje sedm bývalých ministrů

2011 - 04 - 20

Rozhodování o dalším postupu v nejcennějších částech Národního parku Šumava by se nemělo opírat o politické či ideologické názory, ale o poznatky odborníků. Takové je hlavní sdělení otevřeného dopisu, který současnému ministrovi životního prostředí Tomáši Chalupovi zaslalo sedm jeho předchůdců.

Ministr Chalupa by měl v příštích dnech rozhodnout, zda se kvůli výskytu kůrovce začne po letech znovu kácet v unikátních částech národního parku. O povolení k razantnímu zásahu ho požádal současný ředitel Jan Stráský. Proti kácení se přitom staví odborníci, veřejnost i ochranářské organizace.

„Klíčové je podle našeho názoru pochopení, že se přes veškeré peripetie vývoje v minulosti je Šumava v českém i evropském kontextu mimořádným územím s obrovskou hodnotou, prakticky jediné na našem území, kde je možné na dostatečně velké ploše očekávat samoregulační schopnost bez lidských zásahů. Jednoznačně to potvrzují bohaté zkušenosti z bavorské části parku, ale i vývoj po odumření stromového patra všude tam, kde na české straně Šumavy byl ponechán prostor samovolnému vývoji,“ píše se v dopise, který podepsali bývalí ministři Ladislav Miko, Bedřich Moldan, Libor Ambrozek, Petr Kalaš, Martin Bursík, Jan Dusík a Rut Bízková.

Řešení, která připravuje nynější ředitel parku Jan Stráský, znamenají podle bývalých ministrů pro nejcennější lesní porosty v Česku velká rizika. Platí to především pro kácení stromů, které vede ke vzniku holin. „Veškeré výsledky odborných studií jak u nás tak i v zahraničí zřetelně prokazují, že ekologické důsledky holin jsou nesrovnatelně horší než v lesích s uschlým, ale ponechaným stromovým patrem,“ píší bývalí ministři.

Důsledkem rozsáhlého kácení v cenných částech Šumavy může být podle bývalých ministrů uvolnění rozsáhlých ploch pro velké developerské projekty, které jsou pro národní park naprosto nevhodné a mohly by vzácné části přírody narušit nebo dokonce zničit. Za nebezpečné označili také snahy současného vedení parku použít proti kůrovci chemické postřiky.

Nevhodná je podle exministrů také Stránského snaha dosazovat v oblastech horských smrčin sazenice pro urychlení obnovy lesa. Přirozená obnova horských smrčin totiž vytvoří různověký les, který v budoucnu lépe odolá klimatickým změnám, povětrnostním vlivům i kůrovci.

„Po vlastních zkušenostech jsme si všichni vědomi extrémního tlaku, který je na Vás vytvářen a chceme vyjádřit podporu pro uvážené, vědou podložené a dlouhodobě udržitelné rozhodnutí, učiněné na základě důkladného posouzení možných negativních dopadů, jak z hlediska národní ochrany přírody, tak i z hlediska evropské legislativy,“ zdůraznili bývalí ministři.

„Jsme přesvědčeni, že na takto cenném a unikátním území, o rozloze pouze zlomku procenta výměry státu, je třeba postupovat obezřetně, s větším ohledem na cenné přírodní fenomény a s co největší pokorou k přírodním a přirozeným procesům. K takovému postupu při Vašem rozhodování bychom Vám rádi vyjádřili naší podporu,“ uzavřeli exministři dopis Tomáši Chalupovi.

Celý text dopisu najdete na stránkách Ekolistu:
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otevreny-dopis-7-exministru-zivotniho-prostredi-ministrovi-chalupovi

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.