První rok bez jediného dne volna. Záchrana přírody bývalého vojenského prostoru byla letos velmi náročná

2023 - 12 - 31
První rok bez jediného dne volna. Záchrana přírody bývalého vojenského prostoru byla letos velmi náročná

Velmi náročný rok má za sebou milovická rezervace velkých kopytníků, která je první a zároveň největší svého druhu v České republice.

„V letošním roce jsem bohužel neměl jediný den volna. Volný víkend jsem nezažil několik posledních let, ale tato náročná období byla alespoň přerušena krátkou dovolenou. Letos poprvé jsem zažil rok bez dovolené, jediného volného víkendu nebo státního svátku. Vzhledem k tomu, že ve všedních dnech musím pracovat v průměru mezi čtrnácti až patnácti hodinami denně, bylo to velmi vyčerpávajících dvanáct měsíců,“ shrnul rok 2023 Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila ve spolupráci s vědci. „Celý rok bez jediného dne volna jsem zažil poprvé nejen za celých devět let existence rezervace velkých kopytníků, ale zároveň poprvé od roku 1997, kdy jsem nastoupil do zaměstnání a začal působit jako novinář,“ doplnil Dalibor Dostál.

Rostoucí časové vytížení zčásti souvisí s odstraňováním staré zátěže území, kde zůstaly nejrůznější zbytky po činnosti sovětské armády i černé skládky vzniklé po odchodu vojáků z tohoto území. „Stav území byl mnohem horší, než bylo na začátku patrné. Většina ekologické zátěže byla zarostlá bujnou vegetací a objevila se až poté, co velcí kopytníci lokalitu vypásli,“ vysvětlil Dalibor Dostál. Nejhorší byl stav nově připojeného území, který se stal součástí rezervace až v roce 2021.

Další časová zátěž souvisí s trvalými tlaky, kterým je rezervace vystavená. „Odstranění rozsáhlé ekologické zátěže, kterému jsme se věnovali v posledních několika letech, ale i obnova území pastvou velkých kopytníků, přispěly k výraznému zatraktivnění a zhodnocení celé lokality. Proto tlaky na místní unikátní přírodu spíše rostou. Bránit rezervaci je tak stále náročnější,“ doplnil Dalibor Dostál.

Rostoucí časová náročnost je přitom v rozporu se základním cílem projektu, tedy efektivní ochrannou přírody v rámci přírodě blízkého, nízkonákladového řešení. Nezisková organizace, která dodnes nemá k dispozici kancelář ani jediného stálého zaměstnance na plný úvazek, díky efektivnímu přístupu a úspoře veřejných financí dokáže chránit přírodu ve dvou rezervacích velkých kopytníků na opačných koncích republiky o celkové rozloze 420 hektarů. Intenzivní obrana přírody v bývalém vojenském prostoru Milovice ale neziskovku kapacitně i finančně velmi vyčerpává, na což doplácí nedostatečným zázemím nejenom pro své pracovníky a dobrovolníky, ale i pro vědce nebo návštěvníky. Asi nejvýstižněji její situaci shrnul inspektor, který jednu z rezervací kontroloval na sklonku roku 2023 a který se věnuje prověřování území obhospodařovaných neziskovými organizacemi a zemědělci na celém území České republiky. Denně přitom prověří dvě až tři lokality. „Tuhle práci dělám od roku 2002, ale za celou dobu jsem nepotkal nikoho, kdo by pracoval v tak hrozných podmínkách, jako vy,“ prohlásil na závěr kontroly.

Ochranářský projekt přitom přináší pro ochranu přírody nesmírně cenné výsledky. Biologická rozmanitost území se velmi výrazně zvyšuje, u vzácných druhů motýlů nebo květin o stovky nebo i tisíce procent. Pastva velkých kopytníků je navíc velmi efektivním nástrojem adaptace krajiny na změny klimatu a ukládání uhlíku do půdy. Pastevní ekosystémy jsou v tom podle vědeckých studií o polovinu efektivnější, než lesy a výsadba stromů.

Rezervace velkých kopytníků v Milovicích vznikla v roce 2015 na rozloze 40 hektarů. V současné době dosáhla velikosti 350 hektarů a je největší svého druhu v České republice. V době svého vzniku se stala světově nejsledovanějším českým projektem, o kterém opakovaně psala média na pěti kontinentech. Včetně prestižních médií jako New York Times, Washington Post nebo BBC. Projekt získal také několik prestižních ocenění, včetně Ceny Josefa Vavrouška nebo Ceny za udržitelnost SDGs. Organizace spravuje i rezervaci velkých kopytníků v Národním parku Podyjí a v České republice tak pečuje o území s rozlohou 420 hektarů. Bezplatně přitom poskytla kopytníky pro dalších dvanáct rezervací po Aše po Opavu a Uherské Hradiště.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina .

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadace Benetheo, Qminers, Accace, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Nadační fond rodiny Orlických, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.

Foto: Vojtěch Lukáš

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.