Společnost Česká krajina a Česka zemědělská univerzita dnes podepsaly Memorandum o spolupráci

2023 - 11 - 22
Společnost Česká krajina a Česka zemědělská univerzita dnes podepsaly Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci dnes uzavřely ochranářská společnost Česká krajina a Česka zemědělská univerzita (ČZU).

„Společnost Česká krajina je pro ČZU již dnes významným partnerem, který spravuje síť rezervací s cílem podpory druhové diverzity a současně je aktivní v boji s klimatickou změnou. Podpisem memoranda chceme dosavadní úspěšnou spolupráci výrazně rozšířit především v oblastech vzdělávání a výzkumu,“ uvedl rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

„S odborníky z České zemědělské univerzity již spolupracujeme na několika konkrétních projektech. Z ČZU je například část týmu, který se dlouhodobě věnuje výzkumu etologie koní v milovické rezervaci velkých kopytníků. Další experti ČZU jsou zapojení do společného projektu identifikace a eliminace invazních druhů rostlin s pomocí dronů a robotů. Podpis memoranda umožní dosavadní spolupráci rozšířit i na další oblasti,“ zmínil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina. Velmi inspirativní je podle něj například koncept Chytré krajiny, který Česká zemědělská univerzita rozvíjí. „Cestou, jak zvládnout současné výzvy v ochraně přírody a péči o krajinu, je kombinace moderních, chytrých řešení a tradičních postupů,“ doplnil Dalibor Dostál.

Témat, kde by spolupráce obou subjektů mohla přinést pozitivní výsledky v ochraně přírody i zemědělství je celá řada. Netýkají se jen výzkumu v terénu, ale například i zlepšování welfare zvířat, ať už v oblasti změn legislativy nebo technických opatření, zachování genových zdrojů primitivních plemen, péče o les a bezlesí s pomocí přirozené pastvy velkých kopytníků a podobně. Velmi důležitým tématem do budoucna bude také vytvoření dlouhodobě udržitelného ekonomického modelu přirozené pastvy velkých kopytníků, který tento typ péče o krajinu ještě více zpřístupní nejen institucím ochrany přírody, ale například i zemědělcům hospodařícím v oblastech zasažených suchem, v podhorských oblastech a podobně.

Ochranu přírody i zemědělství čekají v souvislosti se změnami klimatu zásadní proměny. Technologie a postupy testované v rámci konceptu Chytrá krajina i přirozené pastvy velkých kopytníků mohou přinést odpovědi na řadu otázek, které v této souvislosti zemědělci, lesníci i ochránci přírody řeší.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadace Benetheo, Qminers, Accace, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Nadační fond rodiny Orlických, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.

Foto: Karla Mráčková

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.