Dočasně nenavštěvujte rezervaci, požádali ochránci přírody veřejnost kvůli zamoření okolí Milovic azbestem

2023 - 04 - 19
Dočasně nenavštěvujte rezervaci, požádali ochránci přírody veřejnost kvůli zamoření okolí Milovic azbestem

Kvůli informacím o zamoření bývalého vojenského prostoru Milovice azbestem požádali ochránci přírody veřejnost, aby dočasně nenavštěvovala rezervaci velkých kopytníků, která se nachází v části někdejšího výcvikového areálu.

„Dosud se v souvislosti s azbestovou zátěží mluvilo především o okolí bývalého letiště a skládky stavební drti v okolí lokality Boží dar. Stanovisko České inspekce životního prostředí v minulých dnech však rozšířilo rizikovou oblast na celý bývalý vojenský výcvikový prostor (BVVP,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků v roce 2015 založila ve spolupráci s vědci.

„Na základě dílčích zjištění znalce lze konstatovat, že rozsah kontaminace azbestem v lokalitě BVVP je značný. ČIŽP nebyly sděleny bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se kontaminace azbestem nachází. Zároveň podle vyjádření znalce v celé lokalitě BVVP nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup do dané lokality výhradně na vlastní nebezpečí,“ uvádí zpráva České inspekce životního prostředí.

Rezervace velkých kopytníků se nachází na ploše zhruba 350 hektarů. Využívá tak nejrozsáhlejší část bývalého vojenského prostoru. „Přesto nemáme od žádné z institucí oficiální stanovisko či informace, jaké je riziko, jak ho minimalizovat a podobně. Chtěl bych proto požádat všechny organizace, které v této věci vyvíjejí nějaké kroky a dělají rozhodnutí, aby nás informovaly,“ doplnil Dalibor Dostál. Do rezervace každoročně přijíždějí desítky tisíc návštěvníků, kteří mohou využívat okružní stezky kolem pastvin s velkými kopytníky, vyhlídky a turistické trasy. Zároveň ochránci přírody každý den vysílají do bývalého vojenského prostoru pracovníky ke kontrole zvířat, odstraňování černých skládek, úklidu pozůstatků po činnosti armády či vyhledávání pyrotechniky, kterou pak odstraňuje přivolaný specialista.

Ochránci přírody věří, že omezení budou v nejbližších dnech zmírněna nebo odvolána. „Telefonicky jsem mluvil s panem starostou Milovic Milanem Pourem a dohodli jsme se, že další postup budeme řešit poté, co budou upřesněny informace o rozsahu této ekologické zátěže,“ doplnil Dalibor Dostál.

S používáním azbestu se pojí řada vážných rizik pro zdraví. Nemoci způsobené azbestem se projevují obvykle až několik let či desetiletí po kontaktu s tímto materiálem. Tyto choroby jsou téměř neléčitelné a obvykle vedou k předčasné smrti. Mezi nejzávažnější důsledky vystavení lidského organismu působení azbestových vláken je rakovina plic. Mikroskopická vlákna azbestu totiž mohou pronikat vzduchem do dýchacích cest a plic, kde mohou vyvolat rakovinné bujení. Jde tedy o silně karcinogenní látku.

Zamoření vojenského prostoru azbestem vyšetřuje policie. Zabývá se podezřením, že azbest nebyl při demolici budov v bývalém vojenském prostoru odstraněn v souladu s platnou legislativou, ale byl rozhrnutý do volných ploch.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Qminers, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Accace, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.

Foto: Dalibor Dostál

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.