Velké kopytníky pravěku i současnosti představuje kniha ilustrací Petra Modlitby

2020 - 03 - 17
Velké kopytníky pravěku i současnosti představuje kniha ilustrací Petra Modlitby

Velké kopytníky pravěku i současnosti zachycuje kniha malíře a ilustrátora Petra Modlitby, která včera vyšla. Součástí dosud nejobsáhlejšího představení autorovy tvorby je i jedna z ilustrací, které vytvořil pro společnost Česká krajina.

Kniha představuje dosavadní umělcovu tvorbou, jejímž těžištěm jsou vědecko-umělecké paleorekonstrukce. „Po Zdeňku Burianovi je Petr Modlitba dalším výjimečným výtvarníkem, který dokáže mimořádně věrným způsobem rekonstruovat pravěký svět. V řadě případů, z hlediska věrnosti a zachycení atmosféry, výsledný obraz dokonce překonává naše očekávání. To, co je na plátně, je skutečně dokonalá rekonstrukce pravěkého světa na základě výsledků nejnovějších vědeckých výzkumů a poznatků,“ říká na adresu malíře Martin Košťák, jeden z předních odborníků Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Součástí knihy je také ilustrace losa evropského, kterou Petr Modlitba vytvořil pro ochranářskou společnost Česká krajina spolu s třemi dalšími ilustracemi velkých kopytníků, které v knize publikovány nejsou. „Publikace zachycuje to nejlepší, co Petr Modlitba dosud vytvořil. Jsme velmi rádi, že se v knize objevila také jedna z ilustrací, kterou tento špičkový autor vytvořil pro naše potřeby,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Paleoart, kterému se Petr Modlitba především věnuje, je založený na úzké spolupráci výtvarníka s vědcem. Snaží se zobrazit konkrétní situaci v některé z epoch Země tak, jak to podle nejnovějších vědeckých poznatků a objevů mohly opravdu vypadat. Nezobrazuje přitom jenom jednotlivá zvířata, ale celý ekosystém.

Petr Modlitba patří v současnosti k nejvýznamnějším českým autorům, kteří se paleoartu věnují. „Vše začalo někdy v roce 1976, kdy jsem v bratrově knihovně objevil knihu ‘Ztracený svět‘ od Josefa Augusty a Zdeňka Buriana a krátce nato zhlédl v kině film Karla Zemana ‘Cesta do pravěku‘. Pravěký svět v úžasných obrazech geniálního malíře Zdeňka Buriana mě okouzlil natolik, že jsem vzal tužku a papír a začal kostrbatou linkou kreslit a kreslit…“ vzpomíná Petr Modlitba

Nejdůležitějším mezníkem v jeho tvorbě bylo podle jeho slov setkání s profesorem Janem Jelínkem v roce 2001. Díky němu dostal možnost pracovat na rekonstrukcích pravěkého života na odborné úrovni v rámci Moravského zemského muzea v Brně. Některými pracemi je zároveň zastoupen i v brněnském Pavilonu Anthropos. Na obrazech zachycujících prehistorii Země spolupracuje převážně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, dále pak s Moravským zemským muzeem, Masarykovou univerzitou v Brně a Českou geologickou službou v Praze.
Kniha ilustrací zachycuje nejen paleoart, ale také ilustrace s dobrodružnou tematikou či z knih pro mládež. Knihu vydalo nakladatelství Toužimský & Moravec a úvodním slovem doprovodil Vladimír Prokop.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.