Zachraňte České Serengeti, požádaly Středočeský kraj přední vědecké a odborné instituce

2020 - 07 - 31
Zachraňte České Serengeti, požádaly Středočeský kraj přední vědecké a odborné instituce

Čas na záchranu jedné z nejcennějších přírodních lokalit v České republice se krátí, kroky k jejímu zachování pro budoucí generace je potřeba urychlit. Vedení Středočeského kraje o to požádaly přední vědecké, odborné a ochranářské organizace.

Ochranu ohrožených druhů rostlin, motýlů a dalších vzácných organismů v bývalém vojenském prostoru Milovice měla již před několika lety zajistit rezervace velkých kopytníků. Tu se však stále nepodařilo dokončit. Rozsáhlá území, na kterých by pastva mohla zabránit vymírání vzácných druhů, tak stále zůstávají mimo rezervaci.

Proto se přední odborníci rozhodli požádat Středočeský kraj o rychlé dořešení situace. „Od roku 2015 máme tu čest podílet se jako hlavní odborný partner na inovativním projektu pastvy velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru u středočeských Milovic. Ten se pro naši instituci stal jedním z klíčových projektů na poli výzkumu a popularizace vědy a dlouhodobě naším vůbec nejúspěšnějším projektem co se pozitivních ohlasů veřejnosti týká. S velkým znepokojením proto sledujeme informace přicházející v posledních měsících, které dávají tušit komplikace až ohrožení realizace tohoto nesmírně populárního a opakovaně oceňovaného projektu,“ konstatuje Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky.

„Po pouhých pěti letech existence pastevních rezervací se ukazuje, že takzvaná přirozená pastva na zanedbaných plochách bývalých vojenských cvičišť dokáže potlačit agresívní druhy trav a křovin a zajistit návrat trávníků kvetoucích po celou vegetační sezónu. Znovu se daří rostlinám, jež zde v minulých letech doslova živořily – příkladem budiž zákonem chráněný hořec křížatý či hvozdík svazčitý. Spolu se vzácnými rostlinami se zvedají počty na ně navázaných druhů hmyzu. K těm patří ohrožení motýli modrásek hořcový nebo modrásek hnědoskrvnný,“ vysvětluje Robert Tropek, předseda České společnosti pro ekologii.

Odborníci dávají pozitivní vývoj z posledních let, který zajistila pastva velkých kopytníků, do kontrastu s předchozím stavem lokality. „Toto nadregionálně mimořádně cenné území bohužel řadu let svoji biologickou hodnotu postupně ztrácelo. Dělo se tak i přes snahy o nahodilý management pomocí pastvy hospodářských zvířat, pojezdem techniky a podobně. S ohledem na rozlohu lokality to nezabránilo její postupné degradaci. Jsme proto rádi že se podařilo najít ekonomicky přijatelné řešení, jak zajistit cílený celoplošný odborný management, který napodobuje původní přírodní procesy,“ upozornil David Král, předseda České společnosti entomologické.

Příchod velkých kopytníků zachránil mnohé ohrožené druhy v hodině dvanácté. „Jenom v roce 2019 zde bylo evidováno na 120 zvláště chráněných druhů, nebo druhů zařazených v Červeném seznamu bezobratlých. Řada z nich by patrně bez zavedení pastvy těchto zvířat z lokality zcela vymizela,“ doplňuje David Král.

Přínos velkých kopytníků oceňují i ochranářské organizace, které mají mnohaleté zkušenosti s dalšími typy péče o krajinu, tedy pastvou domácích zvířat, pojezdy těžké techniky či ručním kosením. „Z dosavadních výsledků přirozené pastvy v Milovicích jsme mimořádně nadšeni a považujeme ji za optimální způsob udržování rozsáhlých travních ploch, kterému se nic jiného momentálně nedokáže vyrovnat,“ připojuje David Číp, předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody JARO.

Podle odborníků přitom projekt dokázal skloubit to, co se jinak při ochraně přírody často nedaří – podporu veřejnosti a vědecké komunity. „Úspěchy pastevních rezervací ukazují, že osvícené krajské úřady mohou být klíčové při prosazování nových přístupů k ochraně přírody. Obrovský zájem široké veřejnosti napovídá, jak skloubit ochranu přírody se zájmem veřejnosti. Pozitivní ohlasy v médiích, včetně těch zahraničních a odborných, množství realizovaných exkurzí místních i zahraničních návštěvníků, to vše prozrazuje nadregionální a mezinárodní význam celého projektu,“ připomíná Robert Tropek.

Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice, která získala přezdívku České Serengeti, měla být podle původních plánů dokončena na přelomu let 2015 a 2016. Kvůli administrativním i majetkoprávním průtahům však její dokončení nabralo zpoždění. Středočeský kraj potvrdil poskytnutí pozemků loni v září. Projektu poté výrazně pomohla veřejnost. Když kvůli předchozímu zdržení přišel projekt o možnost získat dostatečně rychle finanční prostředky z dotace přislíbené státem, dokázala se veřejnost na dokončení rezervace během několika týdnů složit. Na záchraně ohrožené rezervace se tak podíleli lidé z celé České republiky. Z potřebných dvou milionů již nyní zbývá získat posledních 300 tisíc korun. „Všem, kdo se podíleli na zajištění finančních prostředků na záchranu rezervace, bych chtěl ještě jednou poděkovat. Stejně tak vědecké a odborné veřejnosti za výraznou podporu i vedení kraje za příslib poskytnutí potřebných pozemků,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci ve spolupráci s vědeckými a univerzitními institucemi založila. Za projekt rezervace velkých kopytníků loni společnost obdržela nejprestižnější tuzemské ocenění, Cenu Josefa Vavrouška.

Poslední překážkou k záchraně vzácné přírody tak zůstává poskytnutí přislíbených pozemků. Jejich stav se přitom velmi rychle zhoršuje. „Bohužel i nadále zůstává v Milovicích mimo pastviny velkých kopytníků velké množství ploch, na nichž dochází ke spontánní sukcesi a degradaci v důsledku rozrůstání agresivních expanzivních druhů trav a náletových dřevin,“ doplňuje David Číp. Rezervace má nyní rozlohu 230 hektarů, k jejímu dokončení Středočeský kraj loni v září přislíbil poskytnout 120 hektarů.

Experti upozorňují, že problémy milovické rezervace by mohly mít negativní dopad na ochranu přírody v celé České republice. „Případné komplikace v Milovicích bohužel mohou ohrozit i další stávající rezervace, ve kterých dnes velcí kopytníci fungují právě díky tomu, že jde o potomky základního stáda v Milovicích. A také záchranu celé řady dalších biologicky hodnotných míst na dalších místech Česka kde se využití velkých kopytníků z Milovic plánuje nebo už rovnou připravuje,“ upozornil Zdeněk Vermouzek, předseda České společnosti ornitologické. Velcí kopytníci odchovaní v Milovicích pomáhají v současné době zachraňovat ohroženou přírodu v několika rezervacích od Rokycan až po Opavu.

Vědecké a odborné organizace zároveň nabídly Středočeskému kraji pomoc při záchraně této unikátní přírodu bývalého vojenského prostoru. „Biologické centrum AV ČR je i nadále připraveno poskytovat své odborné zázemí a garanci uplatňování nejlepší dostupné praxe v péči o tuto lokalitu,“ uvedl Libor Grubhoffer.

S žádostí o dokončení rezervace velkých kopytníků se na Středočeský kraj obrátily Biologické centrum Akademie věd České republiky, Česká společnost pro ekologii, Česká společnost ornitologická, Česká společnost entomologická, Učená společnost České republiky, organizace Českého svazu ochránců přírody JARO, Ekologická servisní organizace, ČSOP Klenice a další jednotlivci a organizace.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na péči o přírodu může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz nebo na e-shopu www.zelenadomacnost.com.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Semix, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Megabooks CZ, Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.

Foto: Michal Köpping

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.