Stádo divokých koní dnes začalo spásat rezervaci v Dobřanech u Plzně

2018 - 09 - 30

Plzeňský kraj se dnes stal čtvrtým regionem v České republice, kde se začala k ochraně přírody využívat pastva divokých koní. Skupina šesti hřebečků tam dnes přijela z rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích. Stádo bude spásat porosty v Evropsky významné lokalitě Šlovický vrch v Dobřanech u Plzně.

„Velice nás těší, že divocí koně, kteří se narodili v naší rezervaci, budou pomáhat s péčí o další přírodně cenné místo. Cílem našeho pilotního projektu v Milovicích bylo nejenom ochránit jednu unikátní lokalitu, ale také vytvořit chovná stáda, která poskytnou přírůstky pro péči o další ohrožená místa, kde se ochraně věnují jiné organizace nebo instituce,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která vzácná zvířata pro dobřanskou rezervaci bezplatně poskytla. Samotný projekt, v jehož rámci pastevní rezervace na západě Čech vznikla, realizovalo město Dobřany s podporou Plzeňského kraje. Zvířata budou první týdny obývat menší, aklimatizační ohradu, poté budou vypuštěna na hlavní pastvinu.

Bývalé vojenské cvičiště v této lokalitě bylo využíváno armádou od konce 18. století, vojáci ho opustili po roce 1989. Díky předchozímu působení armády pokrývá území pestrá mozaika různých typů přírodních stanovišť. Objevují se tam krátkostébelné louky, porosty křovin, tůně, skály i malé lesíky, ale také opuštěný lom nebo zbytky starého sadu. Díky tomu v ní zůstaly podmínky pro život mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Z rostlin, kterých tam bylo v rámci průzkumu zjištěno více než 230 druhů, patří mezi nejzajímavější hrachoru trávolistý nebo hvozdíček prorostlý. Z vzácných druhů hmyzu je Šlovický vrch domovem motýla modráska jetelového. V kalužích se rozmnožuje jedna z nejvzácnějších žab tuzemské přírody, kuňka žlutobřichá. Domov tam našli i vzácní korýši připomínající trilobity, ohrožení listonozi letní, ale i další, drobnější zástupci této skupiny, žábronožky letní. Z ptáků se na Šlovickém vrchu daří druhům, jako je krutihlav obecný nebo skřivan lesní, kteří obývají řídké lesy nebo jejich okraje.

První skupina divokých koní z anglického Exmooru je od ledna roku 2015 součástí pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji. Ještě téhož roku k nim v jiné části stejného vojenského prostoru přibylo druhé stádo. Od letošního května jsou dvě menší stáda divokých koní v Národním parku Podyjí v Jihomoravském kraji, kde spásají lokality Mašovice a Havranická vřesoviště. Přírůstky divokých koní z Milovic se letos v lednu staly součástí péče o lokality Josefovské louky a Na Plachtě v Královéhradeckém kraji.

Plzeňský kraj přitom nebyl jediným místem, kam o prodlouženém víkendu z Milovic vyrazil transport s mladými zvířaty. Již na svátek sv. Václava 28. září odjela menší skupinka hřebců do dvou východočeských lokalit, kde divocí koně pomáhají s péčí o přírodu již od ledna letošního roku. Do lokality Na Plachtě na okraji Hradce Králové odjeli dva hřebečci, další dvojice pak pokračovala do Ptačího parku Josefovské louky. Na obou místech se pastva v minulých měsících velmi dobře osvědčila.

Zájem o progresivní ochranářskou metodu s pomocí pastvy velkých kopytníků mají instituce a organizace v dalších regionech, například v kraji Vysočina, Olomouckém nebo Jihočeském kraji. Vhodných míst je však daleko více. „Celkem jsme v metodice pro ministerstvo životního prostředí vytipovali 145 lokalit potenciálně vhodných k pastvě velkých kopytníků,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na péči o divoké koně, zubry a pratury může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Nadační fond rodiny Orlických, JK Jewels, Semix, Megabooks CZ, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.

Foto: Dalibor Dostál

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2024 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.