Zkušenosti z Polska: chov zubrů lze skloubit i s intenzivním lesním hospodařením

2013 - 06 - 25
Zkušenosti z Polska: chov zubrů lze skloubit i s intenzivním lesním hospodařením

Dva týdny plné zkušeností s ochranou a chovem zubrů a jiných velkých savců v jejich domovině v Polsku. Tak vypadala odborná stáž v zemi, která zachránila zubry pro Evropu i svět a kde se nacházejí největší stáda těchto velkých býložravců ve volné přírodě.

„V Polsku zubry chovají nejen ve velkých chráněných oblastech, ale i v intenzivně produkčních lesích,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, který je jedním z expertů, kteří se společnosti Česká krajina spolupracují na projektu Návrat zubrů do České republiky.

V chovné rezervaci zubrů v Pszczyně, konkrétně v oboře Jankowice, jsou zubři chováni v intenzivně, avšak citlivě hospodářsky využívaném borovém lese s poměrně hustou sítí malých, bezzásahových území. „Díky tomu se v této lokalitě vyskytuje velké množství žab a vzácných motýlů, například okáčů jílkových (u nás téměř vyhynulých), ale i dalších ohrožených druhů, jako je čáp černý nebo orel mořský, což v českých borových porostech není obvyklé,“ doplnil Miloslav Jirků. Podle jeho slov je v Polsku lesnická praxe i lesnická odborná literatura výrazně propojenější s ochranou přírody, než je běžné v České republice.

První částí pobytu byla součástí terénní zoologické exkurze pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, během které se budoucí biologové a ochranáři seznámili s praktickými aspekty ochrany velkých savců, zejména zubra evropského. Hlavními cíli exkurze byl Bělověžský a Bierbřaňský národní park na severu země a chovná rezervace zubrů v Pszczyně nedaleko Ostravy.

Druhá část se uskutečnila v rámci odborného grantu Spolku chovatelů zubra evropského. Její součástí byla týdenní stáž v chovu zubrů v Pszczyně, na niž navazoval týdenní pobyt v různých vědeckých pracovištích ve Varšavě, zabývajících se výzkumem a ochranou zubra. Její součástí byla diskuze s předními polskými experty na chov, veterinární, parazitologickou a genetickou problematiku zubrů a rovněž návštěva další chovné lokality Smardzewice.

„V Polsku je velmi zřetelná hrdost na tamní přírodu. Nejenom na zubry, které Poláci zachránili, pomohli jim přežít v nejtěžších dobách II. světové války, kdy měli jako národ vážné existenční problémy, a jako první je navrátili zpět do volné přírody. Podobně hrdí jsou v Polsku například také na čápy. Každý čtvrtý evropský čáp je z Polska a například jejich přílet na jaře je událostí, které věnuje mimořádnou pozornost také celostátní televize,“ dodal Miloslav Jirků.

Zkušenosti získané v rámci pobytu v Polsku budou sloužit k dalšímu rozvoji programu Návrat zubrů do České republiky. Čeští experti se v rámci tohoto projektu již seznámili s chovem zubrů také v Nizozemí a dalších zemích.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2023 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.