V Česku je méně lesů než je evropský průměr

2011 - 06 - 24

Lesy v České republice zaujímají menší podíl na rozloze země, než odpovídá průměru ve státech Evropské unie. Vyplývá to z údajů Evropského statistického úřadu za rok 2010. Zatímco v České republice jsou pokryta lesy jen necelá 34 procenta půdy, v EU je to 40 procent.

„To, že je v Česku málo lesů ukazují nejenom statistiky, ale také události posledních let. Opakované katastrofální povodně i míra znečištění ovzduší v některých regionech by nenabyly takových rozměrů, pokud by v Česku bylo více lesů, které zadržují vodu a zachycují prachové částice a další škodliviny ze vzduchu,“ říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Obnova lesů by se podle něj měla soustředit především do okolí velkých řek, neměly by nahrazovat louky a pastviny, ale především ornou půdu pravidelně ohrožovanou povodněmi.

Nejzalesněnějšími zeměmi Evropské unie jsou Finsko se 77 procenty, Švédsko se 76 procenty a Slovinsko se 63 procenty, za nimi následují Lotyšsko s 56 procenty a Španělsko s 55 procenty. Na opačném straně se nachází ostrovní Malta, kde porosty pokrývají necelé 0,5 procenta půdy, Nizozemsko s 11 procenty a Velká Británie a Irsko, které mají shodně po 12 procentech.

V České republice, stejně jako v celé Evropě, podíl lesů roste. V posledních letech je to každoročně o více než 2000 hektarů ročně. Rozloha evropských lesů se od počátku 90. let do roku 2007 zvýšila o třináct milionů hektarů a již tehdy přesahovala hranici jedné miliardy hektarů.

„Stejně důležitá, jako rozloha lesů, je i jejich skladba. V Česku bohužel stále převládají nepůvodní smrkové monokultury, i když se situace v posledních letech pomalu zlepšuje,“ dodal Dalibor Dostál. Podíl listnatých stromů roste skutečně jen velmi pomalu z 22,3 v roce 2000 na 24,8 procenta v roce 2009.

Lesy se v České republice rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 procenta území státu. Pro porovnání, v roce 1930 byla plocha lesů na našem území 2 miliony 354 tisíc hektarů.

Pro zachování biodiverzity přitom nejsou klíčové jenom lesy, ale také přirozené louky a další bezlesé ekosystémy. “Stejná pozornost, jako obnově přirozených lesů by proto měla být věnována také ochraně a obnově přirozených luk,“ uzavřel Dostál.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2023 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.