Invazní celíky dnes v rezervaci velkých kopytníků odstraňovali studenti České zemědělské univerzity

2023 - 08 - 07
Invazní celíky dnes v rezervaci velkých kopytníků odstraňovali studenti České zemědělské univerzity

Dva druhy nebezpečných invazních rostlin, které představují hrozbu pro českou přírodu, vytrhávali dnes v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice studenti České zemědělské univerzity. Oba druhy, celík kanadský a celík obrovský, pocházejí ze Severní Ameriky a vytvářejí v české přírodě husté porosty a vytlačují z ní původní druhy rostlin.

„Šíření invazních druhů patří k největším rizikům, která v současné době ohrožují českou přírodu. V rezervaci velkých kopytníků představuje právě odstraňování invazních druhů jednu z hlavních činností, kterými doplňujeme přirozenou pastvu velkých kopytníků. Mezi další doplňkové činnosti patří omezování zarůstání krajiny křovinami a odstraňování černých skládek,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Díky dobrovolníkům z České zemědělské univerzity se podařilo od celíků vyčistit plochy v západní části rezervace. „Od roku 2014 odpracovali dobrovolníci ze škol, firem i různých organizací v rezervaci velkých kopytníků tisíce brigádnických hodin. Patří jim obrovské poděkování, bez jejich pomoci by záchrana unikátní přírody v bývalém vojenském prostoru nedosáhla tak vynikajících výsledků,“ doplnil Dalibor Dostál. Dnes se navíc studenti museli potýkat s velmi deštivým, chladným a větrným počasím.

Dobrovolnickou pomoc studentů aplikované ekologie Fakulty životního prostředí ČZU zorganizoval stejně jako v loňském roce ochranář Pavel Brodecký z Radimi u Kolína v rámci týdenní povinné praxe zaměřené na managementy v oblasti Polabí. Na práce v terénu pak navázala exkurze v rezervaci velkých kopytníků. „Po několika dnech práce v oblastech, kde jsme kosili a vyřezávali nálety, jsem chtěl studentům ukázat lokalitu, kde se management dělá jinak, s pomocí pastvy velkých býložravců,“ vysvětlil Pavel Brodecký.

Celík kanadský pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland. Celík obrovský byl do Evropy poprvé dovezen roku 1758 jako okrasná rostlina do Londýna. Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidskou činností. První záznam o výskytu celíku kanadského ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838, u celíku obrovského pak z roku 1851.

Kromě celíků likvidují ochránci přírody v rezervaci také další invazní druhy, především lupinu, akát nebo javor jasanolistý.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Qminers, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Accace, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2023 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.