Rezervace velkých kopytníků se stala součástí knihy 100 let české státnosti ve Středočeském kraji

2018 - 10 - 28
Rezervace velkých kopytníků se stala součástí knihy 100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Jedním z vrcholů projektu 100 let české státnosti ve Středočeském kraji se stal vznik knihy se stejnojmenným názvem, kterou v těchto dnech vydal Středočeský kraj. Exkluzivní encyklopedie představuje deset dekád historie a současnosti Středočeského kraje od roku 1918 do roku 2018.

Každá kapitola knihy obsahuje nejvýznamnější vybraná historická a současná témata související se Středočeským krajem. Některé materiály dosud nikdy nebyly publikované. „Koncept rozsáhlé knižní publikace je unikátní. Kniha 100 let české státnosti ve Středočeském kraji je dílem s trvalou hodnotou, která bude sloužit nejen k reprezentativním a propagačním účelům, ale má i nenásilně vzdělávací charakter. Podařilo se získat opravdu výjimečný dobový materiál a já děkuji všem, kteří se na vzniku knihy podíleli,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Součástí výpravné publikace jsou také informace o rezervaci velkých kopytníků, která vznikla v roce 2015 v bývalém vojenském prostoru Milovice. V části věnované desetiletí 2009 až 2018 se zmínka objevuje v kapitole „Jdou vojáci, jdou ze Středočeského kraje“ mapující vývoj vojenského cvičiště. „Je pro nás nesmírnou ctí, že se naše rezervace stala součástí publikace vydané ke stoletému výročí české státnosti,“ konstatoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila.

Projektový tým spolupracoval s mnoha partnery – historiky, odbornými poradci, se zaměstnanci Krajského úřadu, se zástupci krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury a s dalšími institucemi ze státního i soukromého sektoru.

Výsledkem je pestrá mozaika událostí napříč krajem i stoletím, která prezentuje Středočeský kraj jako území s bohatou historií, mnoha významnými osobnostmi v různorodých oborech, architektonickým bohatstvím, ale i na svou dobu vždy velmi vyspělým průmyslem. „Naším záměrem bylo zachytit a připomenout, jak pestrý je Středočeský kraj, jací lidé v něm žili a žijí, a i to, že hrál ve vývoji našeho státu vždy důležitou úlohu. Kniha 100 let české státnosti ve Středočeském kraji je nadčasovou publikací, která propaguje nejen Středočeský kraj, ale i českou státnost jako takovou,“ připomněla hejtmanka s tím, že obyvatelé regionu mají být na co hrdí. Podle ní je vedlejším pozitivním efektem vzniku knihy i to, že se díky projektu podařilo navázat pozitivní spolupráci napříč institucemi státního a nestátního sektoru.

Při tvorbě knihy se tým zaměřil nejenom na fakta a obsah, ale i na doprovodný obrazový materiál. Na dvou stech šestnácti stranách je celkem 518 fotografií, ilustrací a jiných dokumentů. Kniha přináší v závěru každé kapitoly i drobné střípky se zajímavostmi, které ilustrují život v kraji v dané době.

Publikace vyšla v nákladu 5000 kusů, je neprodejná a Středočeský kraj ji bude využívat k reprezentačním a propagačním účelům.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2023 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.